BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


formelenhet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
formelenhet [2017/12/14 19:38]
Pär Leijonhufvud
formelenhet [2017/12/14 19:40] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Formelenhet ====== ====== Formelenhet ======
  
-För [[salt|salter]],​ där en [[molekylmassa]] inte är ett rimligt koncept, använder man begreppet formelenhet,​ och det är helt enkelt den enklaste formen av saltets formel, och anger proportionerna av de ingående atomslagen.+För [[salt|salter]],​ där en [[molekyl]] och [[molekylmassa]] inte är rimliga begrepp, använder man begreppet formelenhet,​ och det är helt enkelt den enklaste formen av saltets formel, och anger proportionerna av de ingående atomslagen.
formelenhet.txt · Last modified: 2017/12/14 19:40 by Pär Leijonhufvud