BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


fettsyra

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fettsyra [2016/11/05 13:35]
Pär Leijonhufvud
fettsyra [2016/11/05 13:51] (current)
Pär Leijonhufvud [Transfetter]
Line 15: Line 15:
    
  
 +===== Sammansättningen av fettsyror =====
  
 +I vissa böcker påstås det att sammansättningen av fettsyror är konstant inom en art, men sanningen är att den varierar med kosten((Se till exempel [[http://​www.nature.com/​ejcn/​journal/​v56/​n3/​pdf/​1601307a.pdf]],​ [[http://​pbsg.npolar.no/​en/​methods/​fatacid.html]] och [[http://​fatlab.biology.dal.ca/​wp-content/​uploads/​2013/​05/​BowenIverson-MMS.pdf]])) ​
fettsyra.txt · Last modified: 2016/11/05 13:51 by Pär Leijonhufvud