BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


ester

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ester [2017/02/27 15:31] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Estrar ======
 +
 +{{ :​kemi:​ester.png?​100|En ester bildad av en syra och en alkohol}}
 +
 +En ester består av två kolväten som sitter ihop med en -CO-O- brygga. De får namn med syran först, sedan alkoholen och sist ändelsen -oat. Deras formel skrivs t.ex. CH<​sub>​3</​sub>​CH<​sub>​2</​sub>​CO<​sub>​2</​sub>​CH<​sub>​2</​sub>​CH<​sub>​2</​sub>​CH<​sub>​3</​sub>​
 +
 +Estrar används mycket som smaksättare till godis och glass, men även som lösningsmedel inom industrin. Det kan även vara värt att påpeka att [[lipider|triglycerider]] är estrar av [[fettsyra|fettsyror]] och triolen [[glycerol]] ​
  
ester.txt · Last modified: 2017/02/27 15:31 by Pär Leijonhufvud