User Tools

Site Tools


energimetabolismen

Energimetabolismen

En av de viktigare delarna av vår metabolism är vår energimetabolism, alltså hur vi får ut energi ut en den mat vi äter.

Vi har tre olika källor till energi: protein, kolhydrat och fetter, och alla tre är hopkopplade TODO

Inledning

Tre olika steg:

Det krävs syre i de två senare delarna, medan det första steget inte kräver det.

Glykolysen

 1. Summareaktion:

Glukos + 2 ATP + 2 NAD+ + 2 Pi + 4 ADP → 2 puryvat + 2 ADP + 2 NADH + 4 ATP + 2 H2O + 4 H+

 1. Kräver inte syre (gammal!)
 2. Kopplas ihop med andra reaktionskedjor
 3. Glykolys är när glukos bryts ner till pyruvat.
 4. Polysackarider bryts ned till monosackarider.
 5. Andra än glukos omvandlas till glukos. Sker i cytoplasman.
 6. Många sted (10 st). Enzymer.
 7. ATP samt NADH & erhålls.
 8. Två huvudsteg:
  1. Fosforylering
  2. Klyvning av fruktos: pyruvat-joner bildas
 9. Fosforyleringen
  1. Förbrukar energi:
  2. Energirik fruktos-1,6-difosfat bildas
 10. Fruktosmolekylen klyvs
  1. Bildar två pyruvatjoner
  2. Energi frigörs
  3. För varje pyruvatjon:
   • 2 ATP
   • 2 NADH + 2 H+

Vad händer med pyruvatjonerna?

 1. Olika öde beroende på miljö
 2. Tre alternativ:
  • Låg syrehalt i jäst: alkoholjäsning
  • Låg syrehalt i eukaryotaceller: mjölksyra bildas
  • Hög syrehalt i eukaryotaceller: oxidation till acetyl-CoA + NADH +

Acetyl-CoA kan användas till olika saker

 • Fettsyrasyntes
 • Citronsyracykeln (mitokondriell)

Alkoholjäsning

 1. Pyruvat → acetaldehyd (etanal) +
 2. Etanal reduceras till etanol

Mjölksyra

 1. Bildas när det är ont om syre i cellerna
energimetabolismen.txt · Last modified: 2018/04/10 05:22 (external edit)