User Tools

Site Tools


energibaerare

Energibärande molekyler

För att kunna utnyttja kemiskt lagrad energi måste cellen bygga in energin i ett lagom “stort” och kraftfullt paket, en energibärare. De huvudsakliga är ATP, NAD+ och FAD.

Energibäraren ATP

Adenosintrifosfat1) är den främsta energibäraren i cellen, och när den släppern en av sina fosfatgrupper (Pi) frigörs en hel del energi.

ATP + H2O → ADP + Pi ΔH = -30kJ

NAD+ en vätebärare

NAD+ eller nikotinamidadenindinukleotid som dess fullt fullt utskrivna namn lyder kan ta upp en väteatom och en elektron, och bildar då en NADH. Denna reaktion är en reduktion, vilket innebär att väte-donatorn reduceras.

Vätebärararen FAD

FAD står för flavin-adenin-dinukleotid. Den kan ta upp två väteatomer, och bildar då FADH2. Dessa kan sedan antingen vara en del i bildningen av ATP, eller någon annan process där en väteatom behöver överföras.

1)
Se Adenosintrifosfat
energibaerare.txt · Last modified: 2017/04/28 07:00 (external edit)