BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


elektrontransportkedjan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
elektrontransportkedjan [2016/11/05 07:13]
Pär Leijonhufvud
elektrontransportkedjan [2017/04/28 07:58] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 4: Line 4:
  
 [{{ :​kemi:​mitochondrial_electron_transport_chain-sv.png?​direct&​400|Elektrontransportkedjan (Källa: User:​Fvasconcellos - File:​Mitochondrial electron transport chain—Etc4.svg translated to Swedish, CC0, https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=17879691}}] [{{ :​kemi:​mitochondrial_electron_transport_chain-sv.png?​direct&​400|Elektrontransportkedjan (Källa: User:​Fvasconcellos - File:​Mitochondrial electron transport chain—Etc4.svg translated to Swedish, CC0, https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=17879691}}]
-[[wps>​Elektrontransportkedja|Elektronstransportkedjan]] (ibland kallad andningskedjan eller cellandningen) sker i mitokondriens inre membran, och används för att tillverka ATP från NADH och FADH<​sub>​2</​sub>​ (från glykolys och citronsyracykel). I membranet sitter tre olika proteinkomplex,​ som stegvis överför elektroner till den slutgiltiga elektronacceptorn syrgas i den [[oxidativ_fosforylering|oxidatova forsforyleringen]].+[[wps>​Elektrontransportkedja|Elektronstransportkedjan]] (ibland kallad andningskedjan eller cellandningen) sker i mitokondriens inre membran, och används för att tillverka ​[[ATP]] från NADH och FADH<​sub>​2</​sub>​ (från glykolys och citronsyracykel). I membranet sitter tre olika proteinkomplex,​ som stegvis överför elektroner till den slutgiltiga elektronacceptorn syrgas i den [[oxidativ_fosforylering|oxidatova forsforyleringen]].
elektrontransportkedjan.txt · Last modified: 2017/04/28 07:58 by Pär Leijonhufvud