BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


elektronegativitet

Elektronegativitet

Elektronegativitet är ett mått på olika atomers förmåga att dra till sig elektroner. Elektronegativitet används till exempel för att beskriva hur polär en kovalent bindning är.

Trender i det periodiska systemet

I det periodiska systemet så finns det en klar trend: ämnen i det nederst vänstra hörnet har låg elektronegativitet, medan ämnen i det översta högra hörnet (ädelgaserna undantagna) har högst elektronegativitet.

Koppling ar till metallernas spänningsserie

Ädlare metaller har en högre elektronegativitet är ädlare än de med en lägre elektronegativitet.

  • Elektronegativitet
    • Ökar från vänster till höger i en period
    • Minskar uppifrån och ned i en grupp
  • Atomradius
    • Minskar från vänster till höger i en period
    • Ökar uppifrån ned i en grupp

Läs mer

elektronegativitet.txt · Last modified: 2016/11/09 07:11 by Pär Leijonhufvud