BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


elektrofores

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
elektrofores [2018/06/10 09:56]
Pär Leijonhufvud [Blotting]
elektrofores [2018/06/10 09:57] (current)
Pär Leijonhufvud [Blotting]
Line 34: Line 34:
 ==== Blotting ==== ==== Blotting ====
  
-I en blotting förs de separerade molekylerna över till ett membran, där man t.ex. man använda [[antikropp|antikroppar]] för att detektera specifika molekyler. Det finns olika tekniker för att analysera ​+I en blotting förs de separerade molekylerna över till ett membran ​(t.ex. nitrocellulosa eller olika plaster), där man t.ex. man använda [[antikropp|antikroppar]] för att detektera specifika molekyler. Det finns olika tekniker för att analysera ​
  
   * proteiner (Western blot)   * proteiner (Western blot)
elektrofores.txt · Last modified: 2018/06/10 09:57 by Pär Leijonhufvud