BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


elektrofil

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elektrofil [2016/10/30 04:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Elektrofil ======
 +
 +En elektrofil är en reagent som är starkt attraherad av elektroner. Dessa är normalt positivt laddade (eller neutrala med tomma [[orbital|orbitaler]]. I kemiska reaktioner tar den emot ett elektronpar från en nukelofil för at bilda en [[bindning|bindning]] till denna
  
elektrofil.txt · Last modified: 2016/10/30 04:11 (external edit)