BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


ekosystemtjaenster

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ekosystemtjaenster [2017/10/05 15:13] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Ekosystemtjänster ======
  
 +Man brukar dela in ekosystemtjänster i fyra kategorier:
 +
 +  * Stödjande
 +  * Försörjande
 +  * Reglerande
 +  * Kulturella
 +
 +
 +===== Stödjande =====
 +
 +En stödjande ekosystremtjänst ​ bidrar till att ekosystemet fungerar, som till exempel de [[kretslopp|ekologiska kretsloppen]]
 +
 +===== Försörjande =====
 +
 +Dessa ekosystemtjänster ger oss bland annat mat i form av växter och djur, energi i form av vattenkraft och biobränslen och många olika råvaror.
 +
 +===== Reglerande =====
 +
 +En reglerande ekosystemtjänst bidrar till att reglera funktionen i andra ekosystemtjänster,​ eller att bevara miljön. Exempel på detta är växternas bindning av koldioxid (med hjälp av [[fotosyntesen]],​ vatterening i våtmarker, insekternas pollinering,​ osv.
 +
 +===== Kulturella =====
 +
 +Detta är ekosystemtjänster som till exempel friluftsliv och annan rekreation
ekosystemtjaenster.txt · Last modified: 2017/10/05 15:13 by Pär Leijonhufvud