User Tools

Site Tools


ekosystemtjaenster

Ekosystemtjänster

Man brukar dela in ekosystemtjänster i fyra kategorier:

  • Stödjande
  • Försörjande
  • Reglerande
  • Kulturella

Stödjande

En stödjande ekosystremtjänst bidrar till att ekosystemet fungerar, som till exempel de ekologiska kretsloppen

Försörjande

Dessa ekosystemtjänster ger oss bland annat mat i form av växter och djur, energi i form av vattenkraft och biobränslen och många olika råvaror.

Reglerande

En reglerande ekosystemtjänst bidrar till att reglera funktionen i andra ekosystemtjänster, eller att bevara miljön. Exempel på detta är växternas bindning av koldioxid (med hjälp av fotosyntesen, vatterening i våtmarker, insekternas pollinering, osv.

Kulturella

Detta är ekosystemtjänster som till exempel friluftsliv och annan rekreation

ekosystemtjaenster.txt · Last modified: 2017/10/05 15:13 by 127.0.0.1