BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


ekosystem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ekosystem [2017/02/21 09:48] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Ekosystem ======
  
 +Ett ekosystem är det samhälle som de levande organismerna bildar tillsammans med de [[abiotiska faktorer|icke-levande]] komponenterna i ett område. ​
 +
 +Exempel på ekosystem är [[kelpskogar]],​ [[insjöar]] och [[barrskogar]]
ekosystem.txt · Last modified: 2017/02/21 09:48 by Pär Leijonhufvud