User Tools

Site Tools


ekosystem

Ekosystem

Ett ekosystem är det samhälle som de levande organismerna bildar tillsammans med de icke-levande komponenterna i ett område.

Exempel på ekosystem är kelpskogar, insjöar och barrskogar

ekosystem.txt · Last modified: 2017/02/21 09:48 by 127.0.0.1