BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


ekologi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ekologi [2017/10/27 10:03]
Pär Leijonhufvud
ekologi [2017/10/27 10:54] (current)
Pär Leijonhufvud [Översikt]
Line 7: Line 7:
 Grunder för att förstå ekosystem är att förstå flödet av energi och näringsämnen. ​ Grunder för att förstå ekosystem är att förstå flödet av energi och näringsämnen. ​
  
-  * [[Näringspyramider]] +  * [[näringspyramid|Näringspyramider]] 
-  * [[Näringsvävar]] och  [[näringskedjor]]+  * [[näringsväv|Näringsvävar]] och  [[näringskedja|näringskedjor]]
   * [[kolets_kretslopp| Kolets kretslopp]]   * [[kolets_kretslopp| Kolets kretslopp]]
   * [[vattnets_kretslopp| Vattnets kretslopp]]   * [[vattnets_kretslopp| Vattnets kretslopp]]
ekologi.txt · Last modified: 2017/10/27 10:54 by Pär Leijonhufvud