BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


dioxin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dioxin [2018/04/09 12:37]
Pär Leijonhufvud
dioxin [2018/04/09 12:42] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 6: Line 6:
 Totalt finns det tiotals olika föreningar i gruppen, med varierande grad av giftighet(("​Dioxiner och dioxinlika PCB", https://​ki.se/​imm/​dioxiner-och-dioxinlika-pcb))(("​Dioxiner och PCB". https://​www.livsmedelsverket.se/​livsmedel-och-innehall/​oonskade-amnen/​miljogifter/​dioxiner-och-pcb)). Totalt finns det tiotals olika föreningar i gruppen, med varierande grad av giftighet(("​Dioxiner och dioxinlika PCB", https://​ki.se/​imm/​dioxiner-och-dioxinlika-pcb))(("​Dioxiner och PCB". https://​www.livsmedelsverket.se/​livsmedel-och-innehall/​oonskade-amnen/​miljogifter/​dioxiner-och-pcb)).
  
-Dioxiner räknas som POP((Persistent organic pollutant (Långlivad organisk förorening),​ se https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​L%C3%A5nglivad_organisk_f%C3%B6rorening)),​ och för de flesta är den största exponeringen via maten, främst kött och mjölk(("​Dioxins and their effects on human health"​. http://​www.who.int/​mediacentre/​factsheets/​fs225/​en/​))+Dioxiner räknas som [[POP]]((Persistent organic pollutant (Långlivad organisk förorening),​ se https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​L%C3%A5nglivad_organisk_f%C3%B6rorening)),​ och för de flesta är den största exponeringen via maten, främst kött och mjölk(("​Dioxins and their effects on human health"​. http://​www.who.int/​mediacentre/​factsheets/​fs225/​en/​))
  
  
dioxin.txt · Last modified: 2018/04/09 12:42 by Pär Leijonhufvud