BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


dikvaeveoxid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dikvaeveoxid [2017/10/18 07:55] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Kväveoxid ======
 +
 +Kväveoxid (N<​sub>​2</​sub>​O) är en potent [[växthusgas]] som har potentialen att påverka klimatet ca 300 gånger [[koldioxid]]((Se IPCC "​2.10.2 Direct Global Warming Potentials"​ http://​www.ipcc.ch/​publications_and_data/​ar4/​wg1/​en/​ch2s2-10-2.html#​table-2-14)). Den är relativt långlivad i atomsfären,​ där en anses vara kvar i genomsnitt ​ i 114 år. 
 +
 +===== Källor =====
 +
 +De huvudsakliga källorna till kväveoxid är
 +  * jordbruk (främst konstgödslade åkrar och djurspillning)
 +  * industrier
 +
  
dikvaeveoxid.txt · Last modified: 2017/10/18 07:55 by Pär Leijonhufvud