BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


delokaliserade_elektroner

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

delokaliserade_elektroner [2016/10/30 04:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Delokaliserade elektroner ======
 +
 +När elektroner inte längre är kopplat till en viss atom anses den vara delokaliserad. Inom den organiska kemin hänvisar detta till de elektroner som delas i en resonansstruktur som t.ex. i bensen eller ansra [[organisk_kemi#​arener|arener]]. Beteckningen kan även användas på de delade orbitalerna i en [[metallbindning]].
  
delokaliserade_elektroner.txt · Last modified: 2016/10/30 04:08 (external edit)