BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


data

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

data [2016/11/13 08:08]
Pär Leijonhufvud created
data [2016/11/13 08:09] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 4: Line 4:
  
   * **Vem** som samlade in //varje// datapunkt.   * **Vem** som samlade in //varje// datapunkt.
-  * *'Vad** som observerades. Kanske är det en art (//Urtica diocia//), en grupp (kiselager) eller något annat (t.ex. "4 skorplavar",​ eller "pH 5.9").+  * **Vad** som observerades. Kanske är det en art (//Urtica diocia//), en grupp (kiselager) eller något annat (t.ex. "4 skorplavar",​ eller "pH 5.9").
   * **När** samlade du in just den datapunkten?​ Räcker datum, eller är klockslag också viktigt? ​   * **När** samlade du in just den datapunkten?​ Räcker datum, eller är klockslag också viktigt? ​
   * **Var** det observerades (om relevant: viktigare för en ekologiskt undersökning än för ett fysikförsök på labbet). För en enklare undersökning kan en benämning duga ("​östra bryggan"​),​ men GPS-koordinater det du bör sträva efter.   * **Var** det observerades (om relevant: viktigare för en ekologiskt undersökning än för ett fysikförsök på labbet). För en enklare undersökning kan en benämning duga ("​östra bryggan"​),​ men GPS-koordinater det du bör sträva efter.
  
 Se till att skriva in allt så snart du har möjlighet, lita inte på ditt minne! Se till att skriva in allt så snart du har möjlighet, lita inte på ditt minne!
data.txt · Last modified: 2016/11/13 08:09 by Pär Leijonhufvud