BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


d-l-regler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

d-l-regler [2016/10/30 04:08]
127.0.0.1 external edit
d-l-regler [2017/12/09 05:42] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 4: Line 4:
 När man först analyserade föreningar med  [[isomeri#​spegelbildsisomeri|spegelbildsisomeri]] såg man att dessa roterade polariserat ljus antingen åt höger eller vänster. De som roterade ljuset åt medsols fick beteckningen D((Efter latinets ord för höger: dexter.)), medan de andra fick beteckningen L((Efter latinets ord för vänter: laevus.)). Detta gällde för glyceraldehyde,​ HOCH<​sub>​2</​sub>​CH(OH)CHO (se bilden). För övriga molekyler försökte man tänka sig en likhet med glyceraldehyd. ​ När man först analyserade föreningar med  [[isomeri#​spegelbildsisomeri|spegelbildsisomeri]] såg man att dessa roterade polariserat ljus antingen åt höger eller vänster. De som roterade ljuset åt medsols fick beteckningen D((Efter latinets ord för höger: dexter.)), medan de andra fick beteckningen L((Efter latinets ord för vänter: laevus.)). Detta gällde för glyceraldehyde,​ HOCH<​sub>​2</​sub>​CH(OH)CHO (se bilden). För övriga molekyler försökte man tänka sig en likhet med glyceraldehyd. ​
  
-För vissa typer av molekyler är D/L systemet bättre, t.ex. har alla aminosyror L-form, medan de inte alla får samma beteckning i R/​S-systemet. ​+För vissa typer av molekyler är D/L systemet bättre, t.ex. har alla aminosyror L-form, medan de inte alla får samma beteckning i [[r-s-regler|R/​S-systemet]]
  
d-l-regler.txt · Last modified: 2017/12/09 05:42 by Pär Leijonhufvud