BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


citronsyracykeln

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
citronsyracykeln [2016/11/05 05:40]
Pär Leijonhufvud [Citronsyracykeln]
citronsyracykeln [2017/04/28 07:45] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 4: Line 4:
 [{{ :​kemi:​tca-svenska.png?​direct&​400|Citronsyracykeln (Av: Axelv at sv.wikipedia - Original tillverkat av Mike Jones (Adenosine) på engelska Wikipedia. Översatt av Axelv.Originally from sv.wikipedia;​ description page is/was here., CC BY-SA 2.5, https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=1623805}}] [{{ :​kemi:​tca-svenska.png?​direct&​400|Citronsyracykeln (Av: Axelv at sv.wikipedia - Original tillverkat av Mike Jones (Adenosine) på engelska Wikipedia. Översatt av Axelv.Originally from sv.wikipedia;​ description page is/was here., CC BY-SA 2.5, https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=1623805}}]
  
-I citronsyrasykeln -- även kallad ​ [[wps> Citronsyracykeln|krebscykeln]] --   där energin lagrad i en acetyl-koenzym A och oxalättiksyra omvandlas till ATP och vätebärarna ​ NADH, FADH<​sub>​2</​sub>​ (dessa går sedan vidare till [[elektrontransportkedjan]]). Reaktionen sker stegvis, och under denna produceras dels en [[ATP|ATP-molekyl]] (egentligen en [[GTP]], men dessa omvanlas ​till ATP), 3 stycken NADH och en FADH<​sub>​2</​sub>​. Under reaktionen bildas det koldioxid. ​+I citronsyrasykeln -- även kallad ​ [[wps> Citronsyracykeln|krebscykeln]] --   där energin lagrad i en acetyl-koenzym A och oxalättiksyra omvandlas till ATP och vätebärarna ​ NADH, FADH<​sub>​2</​sub>​ (dessa går sedan vidare till [[elektrontransportkedjan]]). Reaktionen sker stegvis, och under denna produceras dels en [[ATP|ATP-molekyl]] (egentligen en [[GTP]], men dessa omvandlas ​till ATP), 3 stycken NADH och en FADH<​sub>​2</​sub>​. Under reaktionen bildas det koldioxid. ​
  
 Totalt frigörs 1 ATP direkt, och ytterligare 8 via elektrontransportkedjans nedbrytning av vätebärarna. ​ Totalt frigörs 1 ATP direkt, och ytterligare 8 via elektrontransportkedjans nedbrytning av vätebärarna. ​
citronsyracykeln.txt · Last modified: 2017/04/28 07:45 by Pär Leijonhufvud