User Tools

Site Tools


citronsyracykeln

Citronsyracykeln

[Citronsyracykeln (Av: Axelv at sv.wikipedia - Original tillverkat av Mike Jones (Adenosine) på engelska Wikipedia. Översatt av Axelv.Originally from sv.wikipedia; description page is/was here., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1623805]

I citronsyrasykeln – även kallad krebscykeln – där energin lagrad i en acetyl-koenzym A och oxalättiksyra omvandlas till ATP och vätebärarna NADH, FADH2 (dessa går sedan vidare till elektrontransportkedjan). Reaktionen sker stegvis, och under denna produceras dels en ATP-molekyl (egentligen en GTP, men dessa omvandlas till ATP), 3 stycken NADH och en FADH2. Under reaktionen bildas det koldioxid.

Totalt frigörs 1 ATP direkt, och ytterligare 8 via elektrontransportkedjans nedbrytning av vätebärarna.

Efter citronsyracykeln reagerar NAD+ och FAD i elektrontransportkedjan

citronsyracykeln.txt · Last modified: 2017/04/28 06:45 (external edit)