BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


cellulosa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cellulosa [2017/02/09 14:46]
Pär Leijonhufvud created
cellulosa [2017/02/09 14:50] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 3: Line 3:
 [{{ :​kemi:​cellulosa.png?​direct&​450|Cellulosa består av glukos-enheter sammanlänkade med $\beta$(1-4)-glykosidbindningar. Detta ger en rak molekyl}}] [{{ :​kemi:​cellulosa.png?​direct&​450|Cellulosa består av glukos-enheter sammanlänkade med $\beta$(1-4)-glykosidbindningar. Detta ger en rak molekyl}}]
  
-Cellulosa är den polysackarid ​som växterna tillverkar för att bygga upp sig själva. Trä består till stor del av [[http://​www.ne.se/​uppslagsverk/​encyklopedi/​l%C3%A5ng/​cellulosa|cellulosa]]. Vi människor kan inte bryta ned cellulosa, och det kan faktiskt inte några andra  djur heller. De djur som livnär sig på att äta cellulosa -- som t.ex. en ko -- "​fuskar"​ genom att de låter bakterier göra grovjobbet. ​+Cellulosa är den [[kolhydrater|polysackari]]d ​som växterna tillverkar för att bygga upp sig själva. Trä består till stor del av [[http://​www.ne.se/​uppslagsverk/​encyklopedi/​l%C3%A5ng/​cellulosa|cellulosa]]. Vi människor kan inte bryta ned cellulosa, och det kan faktiskt inte några andra  djur heller. De djur som livnär sig på att äta cellulosa -- som t.ex. en ko -- "​fuskar"​ genom att de låter bakterier göra grovjobbet. ​
cellulosa.txt · Last modified: 2017/02/09 14:50 by Pär Leijonhufvud