BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


cellens_genetik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cellens_genetik [2018/08/30 11:13]
Pär Leijonhufvud
cellens_genetik [2018/08/30 11:14] (current)
Pär Leijonhufvud [Cellens genetik]
Line 1: Line 1:
 ====== Cellens genetik ====== ====== Cellens genetik ======
  
-I denna gren studerar vi vad som händer i en [[cell]] när arvet överförs och när det påverkar cellens funktion. Mendels försök gav upphov till den [[.:​klassisk genetik|klassiska genetiken]],​ och man kan säga att +I denna gren studerar vi vad som händer i en [[cellen|cell]] när arvet överförs och när det påverkar cellens funktion. Mendels försök gav upphov till den [[.:​klassisk genetik|klassiska genetiken]],​ och man kan säga att 
 [[.:​Archibald Garrod|Sir Archibald Garrods]] studier av alkaptonuria lade grunden till vår förståelse för cellens genetik när han insåg att varje gen är koden för ett visst [[enzym(]](I princip alla enzymer är [[proteiner]].)). Man bör känna till de olika  typerna av [[nukleinsyror]] (DNA och RNA) för att ordentligt förstå cellens genetik. [[.:​Archibald Garrod|Sir Archibald Garrods]] studier av alkaptonuria lade grunden till vår förståelse för cellens genetik när han insåg att varje gen är koden för ett visst [[enzym(]](I princip alla enzymer är [[proteiner]].)). Man bör känna till de olika  typerna av [[nukleinsyror]] (DNA och RNA) för att ordentligt förstå cellens genetik.
  
cellens_genetik.txt · Last modified: 2018/08/30 11:14 by Pär Leijonhufvud