BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


blod-hjaernbarriaeren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blod-hjaernbarriaeren [2016/12/08 07:52]
Pär Leijonhufvud created
blod-hjaernbarriaeren [2016/12/08 08:05] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Blod-hjärnbarriären ====== ====== Blod-hjärnbarriären ======
  
-Detta är en ytterst selektiv barriär som isolerar hjärnans intercellulära vätska från blodet.+Detta är en ytterst selektiv barriär som isolerar hjärnans intercellulära vätska från blodet. En stor del av det är [[gliacell|astrocyter]] som bygger upp ett tätt skikt runt de blodkärl som försörjer [[hjaernan|hjärnan]].
  
 Normalt tillåter det passage av vatten, vissa gaser och fettlösliga molekyler (detta sker genom passiv diffusion genom cellernas membran). Mer selektivt är transporten av bl.a. glukos och aminosyror som krävs för att  hjärnan skall fungera. För att hålla lipofila((Alltså fettlösliga.)) nervgifter ute finns ett system för aktiv transport. Normalt tillåter det passage av vatten, vissa gaser och fettlösliga molekyler (detta sker genom passiv diffusion genom cellernas membran). Mer selektivt är transporten av bl.a. glukos och aminosyror som krävs för att  hjärnan skall fungera. För att hålla lipofila((Alltså fettlösliga.)) nervgifter ute finns ett system för aktiv transport.
  
 Barriären saknas i de så kallade [[http://​medicinstudent.se/​neural/​node231.html|cirkumventrikulära organen]] där hjärnan kopplas ihop med det cirkulerande hormonsystemet. Dessa delar av hjärnan är i sin tur isolerade från resten av hjärnan. Barriären saknas i de så kallade [[http://​medicinstudent.se/​neural/​node231.html|cirkumventrikulära organen]] där hjärnan kopplas ihop med det cirkulerande hormonsystemet. Dessa delar av hjärnan är i sin tur isolerade från resten av hjärnan.
blod-hjaernbarriaeren.txt · Last modified: 2016/12/08 08:05 by Pär Leijonhufvud