BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


biomolekyler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
biomolekyler [2017/01/26 10:20]
Pär Leijonhufvud [Fetter]
biomolekyler [2017/01/26 10:21] (current)
Pär Leijonhufvud [Fetter]
Line 25: Line 25:
 [[.:​lipider|Fetter (huvudsida)]] [[.:​lipider|Fetter (huvudsida)]]
  
-Det finns olika typer av fetter, t.ex. fosfolipiderna i [[cellmembranen]],​ triglyceriderna i vår fettvävnad och olika ämnen baserade på kolestrol. Många användningsområden,​ bland annat som energilager och som råmaterial till många [[hormon|hormoner]]+Det finns olika typer av fetter, t.ex. fosfolipiderna i [[cellmembran|cellmembranen]],​ triglyceriderna i vår fettvävnad och olika ämnen baserade på kolestrol. Många användningsområden,​ bland annat som energilager och som råmaterial till många [[hormon|hormoner]]
  
 ===== Nukleinsyror ===== ===== Nukleinsyror =====
biomolekyler.txt · Last modified: 2017/01/26 10:21 by Pär Leijonhufvud