BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


bensoesyra

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bensoesyra [2017/11/07 10:58]
Pär Leijonhufvud created
bensoesyra [2017/11/07 11:10] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Bensoesyra ====== ====== Bensoesyra ======
  
-[{{ :​bensoesyra.png?​nolink&​400|Bensoesyra}}]+[{{ :​bensoesyra.png?​nolink&​300|Bensoesyra}}]
  
-Bensoesyra förekommer naturligt i bl.a. lingon och tranbär. Den används ​ ofta som konserveringsmedel då det motverkar mögeltillväxt.+Bensoesyra förekommer naturligt i bl.a. lingon och tranbär. Den används ​ ofta som konserveringsmedel då det motverkar mögeltillväxt. Hos vissa växter, till exempel äpplen bildas det som svar på svampinfektioner. 
 + 
 +===== Toxicitet ===== 
 + 
 +Bensoesyra är tämligen ogiftigt för människa: WHO har föreslagit en daglig intagsgräns på 5 mg/​kg((http://​www.inchem.org/​documents/​cicads/​cicads/​cicad26.htm)). Andra djur, t.ex. katter kan ha avsevärt lägre tolerans: katter har avlidit från så lite som 300 mg/​kg(("​Experimental benzoic acid poisoning in the cat." Bedford PG, Clarke EG. https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​4672555))
bensoesyra.txt · Last modified: 2017/11/07 11:10 by Pär Leijonhufvud