BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


bas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bas [2017/04/04 11:40] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Baser ======
  
 +En bas är ett ämne som
 +
 +  * Kan ta upp oxoniumjoner ​
 +  * Högt pH (över 7) i vattenlösningar
 +  ​
 +
 +===== Starka och svaga  baser =====
 +
 +En stark bas är ett ämne som är fullständigt joniserat i vattenlösning,​ och därtill kan ta en proton (H<​sup>​+</​sup>​) från en mycket svag syra.
bas.txt · Last modified: 2017/04/04 11:40 by Pär Leijonhufvud