BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


bas

Baser

En bas är ett ämne som

  • Kan ta upp oxoniumjoner
  • Högt pH (över 7) i vattenlösningar

Starka och svaga baser

En stark bas är ett ämne som är fullständigt joniserat i vattenlösning, och därtill kan ta en proton (H+) från en mycket svag syra.

bas.txt · Last modified: 2017/04/04 11:40 by Pär Leijonhufvud