BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


bakfylla

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bakfylla [2016/03/15 08:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Bakfylla ======
  
 +https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hangover
 +
 +Delvis okänd mekanism
 +
 +  - acetaldehyd kan ligga bakom många av symptom
 +  - biprodukter från jäsningen kan bidra: ​ metanol och andra alkoholer (known as fusel alcohols), aceton, acetaldehyd,​ estrar, garvsyror, och aldehyder (e.g. furfural). ​
 +  - Metanol-medtobolism inhiberas av EtOH
 +  - Diures (EtOH-inducerad) leder till uttorkning är inte trolig kandidat, men möjlig bidragande faktor
 +  - Immunofaktorer?​ COX-hämmare ​
bakfylla.txt · Last modified: 2016/03/15 08:30 (external edit)