BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


autotrof

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

autotrof [2018/08/22 11:16]
Pär Leijonhufvud created
autotrof [2018/08/22 11:16] (current)
Pär Leijonhufvud [Kemoautotrof]
Line 11: Line 11:
 ===== Kemoautotrof ===== ===== Kemoautotrof =====
  
-Dessa får sin energi från att bryta ned [[oorganiska_foreningar|oorganiska föreningar]], ​oftastr ​svavel eller kväveföreningar.+Dessa får sin energi från att bryta ned [[oorganiska_foreningar|oorganiska föreningar]], ​oftast ​svavel, järn eller kväveföreningar.
autotrof.txt · Last modified: 2018/08/22 11:16 by Pär Leijonhufvud