User Tools

Site Tools


autokrin

Autokrin signalering

Autokrin signalering liknar parakrina signaler, men de ämnen cellen utsöndrar påverkar samma cell som utsöndrat ämnet.

autokrin.txt · Last modified: 2016/10/22 06:27 by 127.0.0.1