BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


atp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

atp [2017/04/28 07:52]
Pär Leijonhufvud created
atp [2017/04/28 07:56] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 2: Line 2:
 [{{ :​kemi:​adenosintrifosfat_protonerad.jpg?​direct&​300|Adenosintrifosfat (ATP)\\ Källa: https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=2194476}}] [{{ :​kemi:​adenosintrifosfat_protonerad.jpg?​direct&​300|Adenosintrifosfat (ATP)\\ Källa: https://​commons.wikimedia.org/​w/​index.php?​curid=2194476}}]
  
-ATP är den molekylen som främst används som energikälla för att driva kemiska reaktioner i kroppen. Energin finns bunden i de tre fosfatgrupperna:​ när en eller två av dessa spjälkas av frigörs energin.+ATP(Se [[wpc>​Adenosintrifosfat]])) ​är den molekylen som främst används som energikälla för att driva kemiska reaktioner i kroppen. Energin finns bunden i de tre fosfatgrupperna:​ när en eller två av dessa spjälkas av frigörs energin.
  
atp.txt · Last modified: 2017/04/28 07:56 by Pär Leijonhufvud