BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


atomradier

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

atomradier [2017/10/08 10:26] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Atomradier ======
  
 +  * Atomradier ökar nedåt i gruppen på grund av att det är fler elektronskal.
 +  * Atomradier minskar åt höger i en period på grund av kärnladdningen ökar och därmed drar till sig elektronerna mer
 +
 + 
atomradier.txt · Last modified: 2017/10/08 10:26 by Pär Leijonhufvud