BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


artbildning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

artbildning [2016/10/30 04:06]
127.0.0.1 external edit
artbildning [2018/08/31 06:10] (current)
Pär Leijonhufvud [Artbildning]
Line 1: Line 1:
 ====== Artbildning ====== ====== Artbildning ======
  
-Artbildning är en [[evolution|evolutionär]] process som sker när en art delas upp i två genetiskt distinkta populationer,​ och till slut är så pass skilda från varandra att de inte kan fortplanta sig med varandra. Detta kan ske på några olika sätt.+Artbildning är en [[evolution|evolutionär]] process som sker när en [[art]] delas upp i två genetiskt distinkta populationer,​ och till slut är så pass skilda från varandra att de inte kan fortplanta sig med varandra. Detta kan ske på några olika sätt.
  
 ===== Typer av artbildning ===== ===== Typer av artbildning =====
artbildning.txt · Last modified: 2018/08/31 06:10 by Pär Leijonhufvud