User Tools

Site Tools


artbildning

Artbildning

Artbildning är en evolutionär process som sker när en art delas upp i två genetiskt distinkta populationer, och till slut är så pass skilda från varandra att de inte kan fortplanta sig med varandra. Detta kan ske på några olika sätt.

Typer av artbildning

Geografisk isolering (allopatrisk artbildning)

Ett bra exempel på detta är kiwifågeln som under den senaste miljonen år anpassat sig till ett nytt sätt att leva, och sedan genom geografisk isolering bildat ett antal nya arter.

En liten isolerad grupp (peripatrisk artbildning)

Detta är en variant av den allopatriska artbildningen, där en liten del av en större population blir genetiskt isolerad från huvuddelen av populationen. Då kommer grundar- och flaskhalseffekter ofta att spela en stor roll.

Angränsande/överlappande med delvis isolerade populationer (parapatrisk artbildning)

I denna form kan de olika populationerna mötas och utbyta genetisk information, men gör så endast i en mycket liten utsträckning. ofta beror detta på faktorer som minskad fitness för hybrider1)

Populationer som lever i samma område (sympatrisk artbildning(

Denna form av artbildning sker mellan två populationer som lever inom samma område, men trots detta blir genetiskt isolerade. Detta anses ske genom t.ex. beteendeförändringar, som t.ex. insekter som lägger sina ägg på olika värdarter.

Läs mer

1)
Om de två populationerna t.ex. utsätts mycket olika selektionstryck
artbildning.txt · Last modified: 2018/08/31 06:10 by 127.0.0.1