BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


arkeer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

arkeer [2016/10/30 04:06]
127.0.0.1 external edit
arkeer [2016/11/05 07:23] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 2: Line 2:
  
 [[wps>​Arkéer]] är encelliga [[prokaryoter]]. En av de stora skillnadrna mellan arkéer or [[bakterier]] är att cellväggarna är uppbyggda av andra ämnen än hos bakterierna. Arkéerna har även många biokemiska egenskaper som visar att de i mycket är närmare besläktade med [[eukaryoter|eukaryoterna]] är med [[bakterier|bakterierna]]. ​ [[wps>​Arkéer]] är encelliga [[prokaryoter]]. En av de stora skillnadrna mellan arkéer or [[bakterier]] är att cellväggarna är uppbyggda av andra ämnen än hos bakterierna. Arkéerna har även många biokemiska egenskaper som visar att de i mycket är närmare besläktade med [[eukaryoter|eukaryoterna]] är med [[bakterier|bakterierna]]. ​
 +
 +Arkéerna är en av de tre [[livets_tre_domaener|domänerna]] som alla levande organismer tillhör
  
arkeer.txt · Last modified: 2016/11/05 07:23 by Pär Leijonhufvud