BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


archibald_garrod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

archibald_garrod [2016/10/30 04:05]
127.0.0.1 external edit
archibald_garrod [2017/02/27 15:38] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 3: Line 3:
  
  
-Låt mig börja med en sedan länge död engelsman: Sir Archibald Garrod. Garrod var läkare i London kring förra sekelskiftet,​ och träffade i sin verksamhet på patienter med sjukdomen alkaptonuri. Denna ovanliga (men ganska ofarliga) medfödda sjukdom leder till att urinen färgas svart i luft, och att patenterna på äldre dagar får en speciell form av arthrit, med svarta avlagringar i lederna. Han lyckades visa att denna sjukdom orsakades av att ett enzym saknades, och att genen för den sjukdomen därmed helt enkelt bestod i att patienten inte kunde tillverka det enzymet. Han publicerade sina resultat 1908, och gick vidare med studier av tre andra ärftliga sjukdomar, och 1923 publicerade han en bok om dessa fyra medfödda sjudommars bakgrund.+Låt mig börja med en sedan länge död engelsman: Sir Archibald Garrod. Garrod var läkare i London kring förra sekelskiftet,​ och träffade i sin verksamhet på patienter med sjukdomen alkaptonuri. Denna ovanliga (men ganska ofarliga) medfödda sjukdom leder till att urinen färgas svart i luft, och att patenterna på äldre dagar får en speciell form av arthrit, med svarta avlagringar i lederna. Han lyckades visa att denna sjukdom orsakades av att ett [[enzym]] saknades, och att genen för den sjukdomen därmed helt enkelt bestod i att patienten inte kunde tillverka det enzymet. Han publicerade sina resultat 1908, och gick vidare med studier av tre andra ärftliga sjukdomar, och 1923 publicerade han en bok om dessa fyra medfödda sjudommars bakgrund.
  
 Ett enzym? Enzymer är som ni nog kommer ihåg proteiner som gör att kemiska reaktioner i kroppen går mycket, mycket snabbare. Det är helt enkelt så att nästan alla kemiska reaktioner i kroppen behöver ett enzym för att gå tillräckligt snabbt (kom ihåg när ni testade lever och väteperoxid!). Därmed inser man snabbt att generna kodar för olika enzym, och att vika enzym vi har – eller inte har – avgör våra medfödda egenskaper. Ett enzym? Enzymer är som ni nog kommer ihåg proteiner som gör att kemiska reaktioner i kroppen går mycket, mycket snabbare. Det är helt enkelt så att nästan alla kemiska reaktioner i kroppen behöver ett enzym för att gå tillräckligt snabbt (kom ihåg när ni testade lever och väteperoxid!). Därmed inser man snabbt att generna kodar för olika enzym, och att vika enzym vi har – eller inte har – avgör våra medfödda egenskaper.
  
archibald_garrod.txt · Last modified: 2017/02/27 15:38 by Pär Leijonhufvud