BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


antibiotika_resistens

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

antibiotika_resistens [2016/10/30 04:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Antibiotikaresistens ======
 +
 +Antibiotikaresistens är ett [[antibiotikaresistens-anteckning|växande medicinsk problem]] som även kan tjäna som exempel på evolutionen och det naturliga urvalet. Eftersom alla bakterier i en [[population]] inte är lika känsliga för ett visst antibiotikum kommer de mest resistenta att tendera att överleva, och därmed ​ sprida sina gener vidare till nästkommande generationer. ​
 +
 +Detta fenomen kallas ibland för mikroevolution,​ men är alltså helt enkelt evolution hos mikroskopiska organismer med korta generationstider((Se till exempel [[http://​www.leijonhufvud.org/​2016/​09/​12/​film-visar-evolutionen-av-antibiotikaresistens/​|denna film]] för att se hur det kan gå till))
  
antibiotika_resistens.txt · Last modified: 2016/10/30 04:05 (external edit)