User Tools

Site Tools


antibiotika_resistens

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande medicinsk problem som även kan tjäna som exempel på evolutionen och det naturliga urvalet. Eftersom alla bakterier i en population inte är lika känsliga för ett visst antibiotikum kommer de mest resistenta att tendera att överleva, och därmed sprida sina gener vidare till nästkommande generationer.

Detta fenomen kallas ibland för mikroevolution, men är alltså helt enkelt evolution hos mikroskopiska organismer med korta generationstider1)

1)
Se till exempel denna film för att se hur det kan gå till
antibiotika_resistens.txt · Last modified: 2016/10/30 04:05 by 127.0.0.1