User Tools

Site Tools


antd-alkohol

Alkohol: missbruk och berusningsmedel

Problembeskrivning

Skolelevers alkoholvanor

Studie i Göteborg:
År 2010 uppgav 20% av flickorna och 19% av pojkarna i årskurs nio att de druckit sig berusade. Samma mätning år 2013 visade 10% respektive 11%.

Även i årskurs två i gymnasiet har det skett en betydande minskning från 43% av flickorna år 2010 till 27 % år 2013. För pojkarna sjunk det från 44% till 34%.

Källa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/alkohol-minskar-kraftigt-hos-skolelever

Metabolism

Etanol bryts ned av två enzymer: alkoholdehydrogenas 8steg 1) och aldehyddehydrogenas (steg 2)

Etanol −→ acetaldehyd −→ ättiksyra

Denna nedbrytning sker mestadels i levern, men även andra vävnader är kan bryta ned alkohol.

Acetaldehyd

Acetaldehyd är tämligen instabilt, och dess spontana sönderfall leder till diverse fria radikaler (som måste stabiliseras med hjälp av C-vitamin och vitamin B1, tiamin).

Ättiksyra

Ättiksyra omvandlas till acetyl-CoA som sedan används som energikälla i kroppen.

Metanol

Metanol bryts ned av samma enzymer:

Metanol −→ formaldehyd −→ myrsyra

Formaldehyden ger nervskador, och vid högre doser orsakar den skador på hornhinnan.

Myrsyran surgör blodet, och orsakar därmed acidos.

Alkoholens effekter på hjärnan

Effekterna är breda: bland annat påverkas tal, koordination och minnesbildning

Dopamin

Under inverkan av alkohol frigörs dopamin, vilket är viktigt för hjärnans belöningssystem.

Endorfiner

Endorfiner frigörs också, och dessa ger en minska smärtupplevelse och en känsla av välbehag

Glutamat

Även signalsubstansen glutamat frigörs, och detta minskar tankeförmågan och ger minnesluckor.

GABA

Förstärkningen av GABAs effekter ger klumpigare och långsammare rörelser, men även en viss ångestdämpning.


Länkar

antd-alkohol.txt · Last modified: 2016/10/30 04:05 by 127.0.0.1