BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


antd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

antd [2016/10/30 04:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== ANTD ======
 +
 +ANTD är ett samlingsnamn på de skadliga ämnen som människor frivilligt intar. ​
 +
 +===== Alkohol =====
 +
 +[[ANTD-alkohol|Alkoholmissbruk (huvudsida)]]
 + 
 +Alkohol är troligtvis det äldsta berusningsmedlet som människan använt((Även ett antal djur äter frivilligt jästa frukter och blir på så sätt berusade. Detta har observerats hos bland annat älgar och vissa apor, men det är osäkert om dessa djur faktisk avsiktligt eftersträvat berusningen.))
 +
 +===== Narkotika =====
 +
 +[[.:​narkotika| Narkotika (huvudsida)]]
 +
 +Narkotiska preparat har använts bland människor under mycket lång tid((Därtill har t.ex. [[http://​www.couriermail.com.au/​news/​queensland/​its-a-dog-of-a-way-to-get-high-but-queensland-pooches-are-lapping-up-hallucinogenic-sweat-from-cane-toads/​story-fnihsrf2-1226783570516|hundar]] observerats använda olika narkotika, liksom [[http://​news.bbc.co.uk/​2/​hi/​asia-pacific/​8118257.stm|kängurur]].))
 +
 +===== Tobak =====
 +
 +[[http://​www.umo.se/​tobak-alkohol-droger/​|Tobak]] kommer från tobaksplantan((//​Nicotiana tabacum// är den art som främst används, även om andra arter i släktet innehåller nikotin.)), och de skadliga effekterna är extremt väl dokumenterade. Ett antal [[http://​tobaksfakta.se/​|organisationer]] arbetar för att [[http://​www.folkhalsomyndigheten.se/​amnesomraden/​andts/​tobak/​|minska tobaksanvändningen]] i Sverige.
 +
 +
 +===== Doping =====
 +
 +[[..doping|Doping (huvudsida)]]
 +
 +Doping är ett samlingsnamn på olika metoder för att öka antingen prestationsförmågan eller effekten av träning i samband med idrott eller träning. Detta kan röra sig om allt från att träna på hög höjd vis blodtransfusioner till olika prestationshöjande preparat (oftast hormonella).  ​
  
antd.txt · Last modified: 2016/10/30 04:05 (external edit)