BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


anabola-katabola

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

anabola-katabola [2016/10/30 04:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Anabola och katabola reaktioner ======
 +
 +  * **Anabola reaktioner** reaktioner som binder energi och [[redox|reducerar]] kolatormer
 +  * **Katabola reaktioner**:​ reaktioner som frigör energi och [[redox|oxiderar]] kolatomer
 +
 +Vid t.ex. cellens ​ nedbrytning av socker till koldioxid och vatten oxideras kolatomerna och energi frigörs. I [[fotosyntesen|fotosyntesen]] däremot byggs glukos upp av koldioxid och vatten, och då sker en reduktion, och energi binds
  
anabola-katabola.txt · Last modified: 2016/10/30 04:04 (external edit)