BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


aminosyror

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
aminosyror [2018/01/16 07:57]
Pär Leijonhufvud [Aminosyror]
aminosyror [2018/01/16 07:59] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 6: Line 6:
  
  
-Det finns 22 olika [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Aminosyror|aminosyror]] i proteinerna hos levande organismer((Se [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Amino_acid|Wikipedia]])),​ och om någon av dem saknas kan inte rätt protein tillverkas, och kroppen kan får stora problem. Det finns nio aminosyror som är essentiella,​ alltså de vi inte kan tillverka själva i kroppen. En aminosyra ser lite olika ut beroende på vilken aminosyra det är, på bilden visas en generell aminosyra: R står för olika sidokedjor((Den enklaste aminosyran [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Glycin|glycin]] har bara ett väte som sidokedja, övriga har olika kolväten.)). ​+Det finns 22 olika [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Aminosyror|aminosyror]] i proteinerna hos levande organismer((Se ​"Amino acids",​ Wikipedia. ​[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Amino_acid|Wikipedia]]))(("​Proteinogenic amino acid", Wikipedia. https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Proteinogenic_amino_acid)), och om någon av dem saknas kan inte rätt protein tillverkas, och kroppen kan får stora problem. Det finns nio aminosyror som är essentiella,​ alltså de vi inte kan tillverka själva i kroppen. En aminosyra ser lite olika ut beroende på vilken aminosyra det är, på bilden visas en generell aminosyra: R står för olika sidokedjor((Den enklaste aminosyran [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Glycin|glycin]] har bara ett väte som sidokedja, övriga har olika kolväten.)). ​
    
 Av dessa 22 finns 20 i den normala [[genetiska koden]], de övriga två kan inkorporeras via speciella translationsmekanismer. Hos eukaryoter finns endast 21, de "​normala"​ och [[selenocystein]]((Se "​Selenocysteine:​ Av dessa 22 finns 20 i den normala [[genetiska koden]], de övriga två kan inkorporeras via speciella translationsmekanismer. Hos eukaryoter finns endast 21, de "​normala"​ och [[selenocystein]]((Se "​Selenocysteine:​
aminosyror.txt · Last modified: 2018/01/16 07:59 by Pär Leijonhufvud