BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


alkohol-kokning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

alkohol-kokning [2016/04/19 09:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kokar alkoholen bort? ======
  
 +Många hävdar att om en maträtt med alkohol i sig kokat upp är alkoholen borta, men vid ett försök visade sig detta inte stämma:
 +
 +
 +^Tillagninsmetod ​  ​^Andel av alkoholen som är kvar ^
 +|Alkohol tillsatt till kokande vätska som direkt tar av från värmen | 85%  |
 +|Alkoholhaltig dryck som omrörts i ett öppet kärl över natt   | 70%|
 +|||
 +^Koktid (h)   ^ Alkohol kvar ^
 +|0.25  ​     |40%    |
 +|0.57  ​     |35%   |
 +|1.1       |25%   |
 +|1.6       |20%   |
 +|2.0       |10%   |
 +|2.6       |5.0%   |
 +
 +
 +
 +Källa: \\
 +http://​www.ars.usda.gov/​SP2UserFiles/​Place/​80400525/​Data/​retn/​retn06.pdf ​ \\
 +https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cooking_with_alcohol#​Alcohol_in_finished_food
alkohol-kokning.txt · Last modified: 2016/04/19 09:06 (external edit)