BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


alkener

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

alkener [2017/10/17 11:32]
Pär Leijonhufvud created
alkener [2017/12/16 08:57] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 6: Line 6:
 De enklaste omättade organiska föreningarna är alkenerna, som är enkla föreningar med bara kol och väte och en eller flera dubbelbindningar. De har en formel som följer mönstret C<​sub>​n</​sub>​H<​sub>​2n</​sub>​ (för de med endast en dubbelbindning). Deras namn har ändelsen "​-en"​. De enklaste omättade organiska föreningarna är alkenerna, som är enkla föreningar med bara kol och väte och en eller flera dubbelbindningar. De har en formel som följer mönstret C<​sub>​n</​sub>​H<​sub>​2n</​sub>​ (för de med endast en dubbelbindning). Deras namn har ändelsen "​-en"​.
  
-^Namn                  ^Formel (C<​sub>​n</​sub>​H<​sub>​2n+2</​sub>​)^ ​+^Namn                  ^Formel (C<​sub>​n</​sub>​H<​sub>​2n</​sub>​)^ ​
 |Eten                  |C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​4</​sub>​ | |Eten                  |C<​sub>​2</​sub>​H<​sub>​4</​sub>​ |
 |Propen ​                 |C<​sub>​3</​sub>​H<​sub>​6</​sub>​ | |Propen ​                 |C<​sub>​3</​sub>​H<​sub>​6</​sub>​ |
alkener.txt · Last modified: 2017/12/16 08:57 by Pär Leijonhufvud