BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


alkan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

alkan [2017/12/01 11:38] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Alkan ======
  
 +En alkan är ett kolväte med enbart kol och väte, och [[kovalent_bindning|enkelbindningar]] mellan alla kol. De har den allmänna formeln C<​sub>​n</​sub>​H<​sub>​2n+2</​sub>​.
alkan.txt · Last modified: 2017/12/01 11:38 by Pär Leijonhufvud