BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


alkaliska_jordartsmetallerna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

alkaliska_jordartsmetallerna [2016/10/25 12:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Alkalisk jordartsmetall ======
  
 +De alkaliska jordartsmetallerna är grupp 2 i det periodiska systemet(Alltså Be, Mg, Ca, Sr, Ba och Ra)). Dessa kännetecknas av att de har två elektroner i sitt yttersta skal och bildar [[jon|joner]] med 2+ laddning.
alkaliska_jordartsmetallerna.txt · Last modified: 2016/10/25 12:27 (external edit)