BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


aktiveringsenergi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aktiveringsenergi [2016/06/13 12:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Aktiveringsenergi ======
  
 +Aktiveringsenergi är den energi som partiklarna som skall reagera måste ha utöver medelenergin för att kunna bilda ett aktiverat komplex. ​
aktiveringsenergi.txt · Last modified: 2016/06/13 12:54 (external edit)