BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


aktiverat_komplex

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aktiverat_komplex [2016/10/20 15:47]
127.0.0.1 external edit
aktiverat_komplex [2017/11/29 11:47] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Aktiverad komplex ====== ====== Aktiverad komplex ======
  
-Ett aktiverat komplex är en samling [[intermediär|intermediärer]] i en kemisk reaktion som existerar medan bindningar bryts och nya skapas.+Ett aktiverat komplex är en samling [[intermediär|intermediärer]] i en kemisk reaktion som existerar medan bindningar bryts och nya skapas. Dessa är alltså till sin natur ett extremt kortlivat mellantillstånd mellan [[reaktant|reaktanter]] och [[produkt|produkter]](("​18.5:​ Activated Complex"​ Chemistry LibreTexts. https://​chem.libretexts.org/​Textbook_Maps/​Introductory_Chemistry_Textbook_Maps/​Map%3A_Introductory_Chemistry_(CK-12)/​18%3A_Kinetics/​18.5%3A_Activated_Complex)). Då de är kortlivade vet man mycket lite om deras natur.
aktiverat_komplex.txt · Last modified: 2017/11/29 11:47 by Pär Leijonhufvud