BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


aedelgas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
aedelgas [2017/12/11 09:03]
Pär Leijonhufvud [Föreningar]
aedelgas [2017/12/22 06:14] (current)
Pär Leijonhufvud [Föreningar]
Line 10: Line 10:
 ===== Föreningar ===== ===== Föreningar =====
  
-Ett fåtal kemiska föreningar med ädelgaser är kända, och i de fallen oftast med syre och fluor, och då för de tyngre av ädelgasrna:​ XeF<​sub>​4</​sub>​ var det första sådana att upptäckas.(("​Chemistry of Xenon (Z=54)",​ Chemistry LibreTexts. https://​chem.libretexts.org/​Core/​Inorganic_Chemistry/​Descriptive_Chemistry/​Elements_Organized_by_Block/​2_p-Block_Elements/​Group_18%3A_The_Noble_Gases/​Z%3D54_Chemistry_of_Xenon_(Z%3D54))(("​Group 18: Reactions of Nobel Gases",​ ChemistryLibreTexts. https://​chem.libretexts.org/​Core/​Inorganic_Chemistry/​Descriptive_Chemistry/​Elements_Organized_by_Block/​2_p-Block_Elements/​Group_18%3A_The_Noble_Gases/​2Group_18%3A_Reactions_of_Nobel_Gases))+Ett fåtal kemiska ​ ​[[http://​www.leijonhufvud.org/​2017/​12/​22/​foreningar-med-adelgaser/​|föreningar med ädelgaser]] är kända, och i de fallen oftast med syre och fluor, och då för de tyngre av ädelgasrna:​ XeF<​sub>​4</​sub>​ var det första sådana att upptäckas.(("​Chemistry of Xenon (Z=54)",​ Chemistry LibreTexts. https://​chem.libretexts.org/​Core/​Inorganic_Chemistry/​Descriptive_Chemistry/​Elements_Organized_by_Block/​2_p-Block_Elements/​Group_18%3A_The_Noble_Gases/​Z%3D54_Chemistry_of_Xenon_(Z%3D54))(("​Group 18: Reactions of Nobel Gases",​ ChemistryLibreTexts. https://​chem.libretexts.org/​Core/​Inorganic_Chemistry/​Descriptive_Chemistry/​Elements_Organized_by_Block/​2_p-Block_Elements/​Group_18%3A_The_Noble_Gases/​2Group_18%3A_Reactions_of_Nobel_Gases))
aedelgas.txt · Last modified: 2017/12/22 06:14 by Pär Leijonhufvud